Skip to main content

Revygruppa

Revygruppa er ei tildels sovande nemd som våknar til liv med ujamne mellomrom. Då er det armar og bein ein hektisk periode før premiere på haust- eller vinterfest. Aktørane pustar ut og nemda legg seg til å sova att.


Revygruppa i bygdalaget sto første gang på scenen i 1991, og har såleis eksistert i over 30 år. Fleire av medlemane har kurs i regi, manuskript, lyd, lys og sminke.

Skyttarlaget

Skyttarlaget vart stifta allereie i 1902. Laget har fram til nyleg drifta miniatyrskyting i samfunnshuset i Sundal i vintersesongen. Skyttarlaget arrangerer stundvis feltskyting.


Kontaktperson: Endre Øyre –
915 55385

Juniorklubb og treningsaktivitetar i gymsalen

Juniorklubb er eit tilbod for barn og ungdom i gymsalen. Her er det ulike aktivitetar og ulike tema frå gang til gang. Det vert vanlegvis servert enkel mat. 

Kontaktperson: Hanne Bakke Berntsen – 986 79 299

I gymsalen på samfunnshuset vert det arrangert balldag for barn/unge. Vaksne har volleyballtrening, dersom helsa tilseier det.

Bygdalagsturane

Turnemnda inspirerer bygdafolket til å koma seg opp av sofaen og ut på tur. Kvart år merkar turnemda opp nye turløyper geografisk spreidd med ein tur i kvar bygd. Ofte legg ein bygdalagsturane til der det knytter seg ein historie, og minst tre av turane skal vere så lette at borna kan gjennomføre dei. Premiar vankar på 17.mai for turglade ungar og sprekingar som fullfører alle turane.

Arrangementer

Bygdalaget står for ulike arrangementer med ujamne mellomrom. Mellom anna har Folgefonna Opp har blitt arrangert i åra 2012 til 2019. Arrangementskomiteen er i tenkeboksen på om løpet, og festen rundt, skal gjennomførast i åra som kjem. http://www.folgefonna-opp.no/

Skyttarlaget

Skyttarlaget vart stifta allereie i 1902. Laget har fram til nyleg drifta miniatyrskyting i samfunnshuset i Sundal i vintersesongen. Skyttarlaget arrangerer stundvis feltskyting.

Kontaktperson: Endre Øyre – 915 55385

Revygruppa

Revygruppa er ei tildels sovande nemd som våknar til liv med ujamne mellomrom. Då er det armar og bein ein hektisk periode før premiere på haust- eller vinterfest. Aktørane pustar ut og nemda legg seg til å sova att.

Revygruppa i bygdalaget sto første gang på scenen i 1991, og har såleis eksistert i over 30 år. Fleire av medlemane har kurs i regi, manuskript, lyd, lys og sminke.

Revygruppa

Revygruppa er ei tildels sovande nemd som våknar til liv med ujamne mellomrom. Då er det armar og bein ein hektisk periode før premiere på haust- eller vinterfest. Aktørane pustar ut og nemda legg seg til å sova att.

Revygruppa i bygdalaget sto første gang på scenen i 1991, og har såleis eksistert i over 30 år. Fleire av medlemane har kurs i regi, manuskript, lyd, lys og sminke.

Skyttarlaget

Skyttarlaget vart stifta allereie i 1902. Laget har fram til nyleg drifta miniatyrskyting i samfunnshuset i Sundal i vintersesongen. Skyttarlaget arrangerer stundvis feltskyting.

Kontaktperson: Endre Øyre – 915 55385