Skip to main content

Mauranger Bygdalag

Ænes og Mauranger Bygdalag vart skipa i 1984 med det formål å vera eit samlande organ for bygdene, og arbeida for generell bygdeutvikling. Laget vil jobba for å styrka busetnad, arbeidsplassar og trivsel, og fokusera på samhald og samarbeid mellom bygdene. Me håpar denne websida kan vera med å bidra i så måte.

Styret

Styret består av:

Kristian Bondhus-Jensen – leiar

Anton Langeland – kasserar

Hans Petter Jacobsen – styremedlem

Anette Furuberg – styremedlem

Jarle Knutsson Øvrehus – styremedlem

Se våre vedtekter

Kontaktinfo

Har du ei sak du meiner bygdalaget burde ta tak i, idear om arrangement, eventuelt ynskjer du å leiga samfunnshuset eller P.A anlegget? Ta kontakt med ein i styret, eller send ein e-post til: maurangerbygdalag@gmail.com

Epost: maurangerbygdalag@gmail.com

Post: Ænes og Mauranger Bygdalag, C/o Kristian Bondhus-Jensen,  Bondhus 25, 5476 Mauranger

Telefon leiar: 975 58 600

Telefon kasserar: 975 58 602

Grasrotandelen

Grasrotandelen er ei ordning frå Norsk Tipping der du som registrert spelar kan velga eit lag som du ønsker å støtte. Ænes og Mauranger Bygdalag er registrert i Frivillighetsregisteret og kan dermed velgast som din grasrotmottakar.

Når du spelar hos Norsk Tipping, til dømes Lotto, går 5 % av innsatsen direkte til det laget du ynskjer skal få di støtte. Å vera grasrotgivar kostar ingenting med det krev at du har spelekort hos Norsk Tipping. Det får du tak i hos næraste kommisjonær eller på www.norsk-tipping.no

Ja, men korleis går eg fram… 

Du blir grasrotgivar for Ænes og Mauranger Bygdalag på ein av følgande måtar:

  1. Hos kommisjonær: Ta med deg strekkoden og spelekortet ditt til næraste tippebu.
  2. Send SMS: GRASROTANDELEN 993516953 til 2020 (tenesta er gratis).
  3. Via internett: på www.grasrotandelen.no
  4. Gjennom Norsk Tipping Mobilspel.

Bli ein Ænes og Mauranger Bygdalag støttespelar du og!