Skip to main content

Vi har fått ny webside!

VELKOMMEN

Ænes og Mauranger Bygdalag vart skipa i 1984 med det formål å vera eit samlande organ for bygdene, og arbeida for generell bygdeutvikling. Laget vil jobba for å styrka busetnad, arbeidsplassar og trivsel, og fokusera på samhald og samarbeid mellom bygdene. Me håpar denne websida kan vera med å bidra i så måte.